Engranatges Rectes i Helicoidals

Tallat d’engranatge Màxim Ø 2.000 mm

Rectificat de flancs Màxim Ø 2.000 mm

Qualitat 6 garantida segons DIN 3962

Som capaços de produir corones de fins a 2000 mm de diàmetre garantint els més alts requisits en qualitat de superfície i dentat.

L’aplicació de les correccions òptimes de perfil y hèlix, xamfrans de cap i/o peu i el radi de peu asseguren un comportament acústic de la transmissió i un funcionament òptim.

Desplaça cap amunt