Eixos de pinyó

Tallat d’engranatge Màxim Ø 2.000 mm
Rectificat de flancs Màxim Ø 2.000 mm
Longitud 2.000 mm

Qualitat 6 garantida segons DIN 3962

Produïm eixos pinyó de fins a 2000 mm de diàmetre. L’aplicació de les correccions òptimes en a bombaments de perfil, xamfrans de cap i/o peu i el radi de peu asseguren un comportament acústic de la transmissió i un funcionament òptim.