Engranatges Interiors

Tallat d’engranatge Màxim Ø 1.500 mm
Rectificat de flancs Màxim Ø 1.500 mm
Amplada de la dent 450 mm

Qualitat 6 garantida segons DIN 3962

Som capaços de produir dentats interiors fins a diàmetre de 1500 mm en màquines modernes que garanteixen els més alts requisits en qualitat de dentat i superfície.